National Office Bearers

National President

Prof C N Patel (Mehsana)

National General Secretary

Kum. Nidhi Tripathi (Delhi)   

National Vice Presidents

Dr. Bhupendra Singh
Dr. Allam Prabhu 
Dr. Punam Singh 
Dr. Pradeep Kumar
Dr. Rajsharan Shahi

National Secretaries

Shri Jeet Singh
Shri Muthuramalingam
Shri Gajendra Tomar
Shri Harikrishna Nagothu
Kum. Prerna Pawar
Shri Rakesh Das
Kum. Sakshi Singh
Shri Hushyar Singh Meena

National Organising Secretary

Shri Ashish Chauhan (Mumbai)

National Joint Organising Secretary

Shri Shriniwas (Patna)
Shri Prafulla Akant (Delhi)
Shri Govind Nayak (Kolkata)
Shri S. Balakrishna (Bhagyanagar)

Treasurer

Shri. Gitesh Samant (Mumbai)

Joint Treasurer

Shri. Dayanand Bhatiya (Mumbai)

Central Office Secretary

Shri. Sumit Pandey (Mumbai)

Joint Central Office Secretary 

Shri. Digambar Pawar (Mumbai)

Central Secretariat, Secretary

Shri. Devananad Tyagi (Mumbai)