National Office Bearers

 

National President

Prof C N Patel (Mehsana)

National General Secretary

Kum. Nidhi Tripathi (Delhi)   

National Vice Presidents

Dr. Prashant Sathe 
Dr. Manu Sharma Kataria 
Dr. Bhupendra Singh 
Dr. Raman Trivedi 

National Secretaries

Shri. Saptarshi Sarkar
Shri. Harsha Narayan
Kum. Vineeta Indewar
Shri. Gajendra Tomar
Shri. Muthuramalingam
Shri. Jeet Singh

National Organising Secretary

Shri. Ashish Chauhan (Mumbai)

National Joint Organising Secretary

Shri. Shriniwas (Patna)
Shri. Prafulla Akant (Delhi)

Treasurer

Shri. Gitesh Samant (Mumbai)

Central Office Secretary

Shri. Sumit Pandey (Mumbai)

Central Secretariat, Secretary

Shri. Devananad Tyagi (Mumbai)